ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Αναφορές Διαιτητών

Αναφορές Διαιτητών
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το αρχείο αναφοράς διαιτητών.
Αφού συμπληρώσετε το έντυπο, να επισυνάψτε το αρχείο σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να αποστείλετε αυτό στο sedka.association@gmail.com
Scroll to Top