ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Τσολάκος Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Τσαρούχα Βασιλική

Αντιπρόεδρος

Λαζόγκα
Γεωργία

Γενικός Γραμματέας

Ζιώγας Αλέξανδρος

Ειδικός Γραμματέας

Ζακεστίδης Κωνσταντίνος

Ταμίας

Γερός
Βασίλειος

Μέλος

Κούλης Χαράλαμπος

Μέλος

Σιδερής
Αθανάσιος

Μέλος

Σκούτας Λεωνίδας

Μέλος

Scroll to Top