ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπές

Επιτροπές

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ Νικόλαος

ΔΙΜΠΙΝΟΥΔΗΣ Σωτήριος

ΤΟΥΣΗΣ Ναπολέων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Ευστάθιος

ΜΠΙΚΑΣ Βασίλειος

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Όλγα

ΣΙΔΕΡΗΣ Αθανάσιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΩΜΟΣ Νικόλαος

ΤΣΟΛΑΚΟΣ Εμμανουήλ

ΤΣΑΡΟΥΧΑ Βασιλική

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ RULE & VIDEO TEST

ΣΚΟΥΤΑΣ Λεωνίδας

ΜΠΙΚΑΣ Βασίλειος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΚΑ

ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

ΣΚΟΥΤΑΣ Λεωνίδας

ΓΕΡΟΣ Βασίλειος

ΚΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος

ΣΙΔΕΡΗΣ Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

ΖΙΩΓΑΣ Αλέξανδρος

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

ΝΤΣΟΥΝΟΣ Πάρης

ΣΙΔΕΡΗΣ Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΟΡΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΣ Εμμανουήλ

ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

ΖΙΩΓΑΣ Αλέξανδρος

ΣΙΔΕΡΗΣ Αθανάσιος

Scroll to Top