ΕΣΚΑ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ

Έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά το γεγονός οι διαιτητές-μέλη σας δηλώνουν
εξαίρεση από τους αγώνες που είναι ορισμένοι μετά από την συνεδρίαση της
ΚΕΔ.
Έχουμε αναφέρει επανηλλειμένως μέχρι πότε θα πρέπει να στέλνουν τα μέλη
σας τις εξαιρέσεις (μία μέρα πριν την  συνεδρίαση δηλαδή κάθε Πέμπτη για
τις επόμενες 10 μερες).
Την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό (εκτός βέβαια αν υπάρχει έκτακτος
λόγος ανωτέρας βίας τον οποίο θα κρίνει η ΚΕΔ), ειδικά για εξαιρέσεις
που αφορούν το Σαββατοκύριακο, οι εξαιρέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΚΕΔ ΕΣΚΑ

Scroll to Top