ΕΣΚΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ

Προς τα σωματεία-μέλη μας

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή για την έγκαιρη προσέλευση του ιατρού του αγώνα.
Ο γιατρός αγώνα θα πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται στο γήπεδο αρκετή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, διότι θα πρέπει να είναι παρών και στην προθέρμανση των αθλητών/τριών.

Παρακαλούμε να προωθήσετε την εν λόγω ενημέρωση στους γιατρούς με τους οποίους συνεργάζεστε.

Για την ΕΣΚΑ,
Ο Γεν. Γραμματέας
Άγγελος Τάσκος

Scroll to Top