ΕΣΚΑ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΑΓΩΝΑ

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες, και σημειώνουμε ότι πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή καθυστέρησης του ιατρού θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε μηδενισμό της ομάδας.

Ο Γεν. Γραμματέας

Αγ. Τάσκος

Scroll to Top