ΟΔΚΕ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 28 Μαΐου 2023 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων ενεργών και μη ενεργών διαιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΚΕ για την περίοδο 2024-2025.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2024 όπου λήγει η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων ενεργείας και μη ενεργείας.
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνονται μέσω της ιστοσελίδας :
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
Η παραπάνω ημερομηνία είναι η τελευταία και μετά από αυτή καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

 Για την υποβολή δηλώσεων Ενεργών Διαιτητών απαιτούνται:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους Διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.

2. Καρδιολογική Γνωμάτευση (για δική σας ευκολία σας αποστέλλουμε έγγραφο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς να σημαίνει ότι άλλο έγγραφο καρδιολογικής γνωμάτευσης δεν είναι αποδεκτό).

Για την υποβολή δηλώσεων Μη Ενεργών Διαιτητών απαιτείται :
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους Διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.

Επισημαίνεται τόσο στους Συνδέσμους όσο και στους Διαιτητές-Μέλη σας ότι πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία της δήλωσή τους και:
Στο πεδίο: Συμμετοχή σε επιπλέον διοργανώσεις, από φέτος υπάρχει και η επιλογή ΟΣΕΚΑ. Όλοι οι Διαιτητές που μετέχουν στο πρωτάθλημα της ΟΣΕΚΑ, υποχρεωτικά θα πρέπει να
συμπεριλάβουν την επιλογή στην δήλωση τους.

Να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ τα στοιχεία στο προφίλ του κάθε χρήστη. Υπάρχουν Διαιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει στοιχεία που συνοδεύουν την δήλωση τους όπως όνομα πατρός,
τηλέφωνο κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δήλωση που θα υποβληθεί να μην είναι ολοκληρωμένη και να ΜΗΝ είναι αποδεκτή.

Αναφορικά με το παράβολο καταβολής, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση του Συνδέσμου στην οποία θα γίνει αναλυτική αναφορά και θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τις ετήσιες εισφορές.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από το Σύνδεσμο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την έγκριση της δήλωσής σας, θα είναι εξόφληση των οφειλών σας, οι οποίες θα ανακοινωθούνε το προσεχές διάστημα.

 

Scroll to Top