ΟΔΚΕ-Ενημέρωση για το 40ο Σεμινάριο Αξιολογημένων Διαιτητών

Αξιότιμοι συνάδελφοι ,

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι κατά τις εργασίες του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στις 04/04/2022 στην Αθήνα, αποφασίσθηκε όπως το 40ο  Σεμινάριο Αξιολογημένων Διαιτητών να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πάτρας με την διαμονή όλων των Διαιτητών στο ξενοδοχείο του Porto Rio Hotel καθώς και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό του Porto Rio Hotel και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για τον καλύτερο οικογενειακό και επαγγελματικό σας προγραμματισμό σας ενημερώνουμε ότι το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 4 group από 24 Σεπτεμβρίου έως και  2 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα :

 

1ο Group : Διεθνείς Διαιτητές και Α1 από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου

2ο Group : Διαιτητές Α1 και Α2 από 26 Σεπτεμβρίου ως και 28 Σεπτεμβρίου

3ο Group : Διαιτητές Β’ και Γ΄ Εθνικής από 24 Σεπτεμβρίου έως και 26 Σεπτεμβρίου

4ο Group : Διαιτητές  Γ΄ και Προστάζ  Εθνικής από 28 Σεπτεμβρίου ως και 30 Σεπτεμβρίου

Η ακριβής λίστα των συμμετεχόντων και σε ποιο group θα συμμετέχουν θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως.

Πέραν αυτών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ώστε να μην υπάρχουν οι τυχόν δυσλειτουργίες των προηγούμενων ετών ότι :

  • Η κατανομή των Διαιτητών στα Groups έχει να κάνει με την κατηγορία την οποία βρίσκονται το έτος 2021-2022 καθώς και με γεωγραφικά και εκπαιδευτικά κριτήρια για την αρτιότερη λειτουργία του σεμιναρίου και δεν προϋποθέτει το οτιδήποτε για το επόμενο αγωνιστικό έτος .
  • Η παρουσία όλων των Διαιτητών είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει δεκτή καμία απουσία πέραν των προβλεπόμενων αιτιών που ορίζει σαφώς ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ο.Δ.Κ.Ε.
  • Η παρουσία όλων των Διαιτητών θα γίνει στο ξενοδοχείο έως 15.00 της πρώτης μέρας του Σεμιναρίου.
  • Η αποχώρηση των Διαιτητών θα γίνει με το τέλος του Σεμιναρίου που θα είναι στις 15.00 της τελευταίας μέρας αυτού. Καμία αποχώρηση δεν θα γίνει δεκτή νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους καθώς και την μετακίνηση τους.
  • Η Διαμονή όλων των Διαιτητών θα γίνει σε δίκλινα δωμάτια και η κατανομή των Διαιτητών είναι αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ. της ΟΔΚΕ. Οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή Διαιτητού είτε με το ξενοδοχείο είτε αυθαίρετη αλλαγή θα επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του.
  • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να φέρουν τον συγκεκριμένο ιματισμό που θα τους χορηγηθεί με το λογότυπο της ΟΔΚΕ και του Χορηγού.
  • Οι αγωνιστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την δεύτερη μέρα κάθε σεμιναρίου και οι γραπτές την πρώτη αυτού.
  • Η καταβολή προκαταβολής ύψους 50 ευρώ από κάθε Διαιτητή ανεξαρτήτου κατηγορίας, (εξαιρούνται οι Διαιτητές που προέρχονται από τα Προσταζ) για την συμμετοχή του στο εν θέματι σεμινάριο θα έχει την ισχύ της δήλωσης συμμετοχής και πρέπει να κατατεθεί από τους Διαιτητές αποκλειστικά στον Σύνδεσμο τους έως την 20η Μαΐου 2022. Ο εκάστοτε Σύνδεσμος στην συνεχεία μέχρι την 27η Μαΐου  συγκεντρωτικά, θα καταθέσει το συνολικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Δ.Κ.Ε. στην ALPHA BANK. Ως αιτιολογία κατάθεσης θα αναφέρεται το αντικείμενο του θέματος και το όνομα του Συνδέσμου.
  • Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την συνολική καταβολή των χρημάτων από κάθε σύνδεσμο και ΟΧΙ απευθείας καταβολή του χρηματικού ποσού από εκάστοτε διαιτητή στον τραπεζικό λογαριασμό της Ο.Δ.Κ.Ε.
  • Οι Σύνδεσμοι έως την 30η Απριλίου όπως αποστείλουν αναλυτική κατάσταση με τα μεγέθη από τις μπλούζες τύπου polo της εταιρίας Fila που δόθηκαν στο περσινό σεμινάριο για τους αξιολογημένους Διαιτητές καθώς και στην συγκεκριμένη λίστα θα περιλαμβάνονται και όλοι οι υποψήφιοι των Προστάζ. Δύναται η δυνατότητα στην συγκεκριμένη λίστα να υπάρχουν επιθυμίες Διαιτητών για αγορά του συγκεκριμένου polo πέραν του ενός που θα δοθεί σε όλους τους Διαιτητές.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ

Scroll to Top