ΟΔΚΕ-ΕΠΕΙΓΟΝ – ΣΧΟΛΗ FIBA 3Χ3

Αξιότιμοι συνάδελφοι ,

Σας πληροφορούμε ότι η FIBAμας γνωστοποίησε ότι οι συμμετέχοντες στα μαθήματα της Σχολής 3Χ3 κατά την διάρκεια των μαθημάτων κλείνουν τις κάμερες τους και μας επέστησε την προσοχή στο θέμα αυτό.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ όλα τα συμμετέχοντα μέλη σας ότι δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια των μαθημάτων να κλείνουν τις κάμερες τους (πρέπει να είναι συνεχώς ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών) εφιστώντας τους την προσοχή στο θέμα , ώστε να μην βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να μας ενημερώνει η FIBAγια το εν λόγω ζήτημα.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ

Scroll to Top