ΟΔΚΕ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2023-2024

Αξιότιμοι συνάδελφοι ,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 18 Μαΐου 2023 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής δηλώσεων ενεργών και μη ενεργών διαιτητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΔΚΕ για την περίοδο 2023-2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2023 όπου λήγει η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων ενεργείας και μη ενεργείας

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνονται μέσω της ιστοσελίδας :

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

Η παραπάνω ημερομηνία είναι η τελευταία και μετά από αυτή καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

 Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε όλα τα Μέλη σας για:

  • Την ορθή υποβολή των δηλώσεων τους στην ιστοσελίδα της ΟΔΚΕ (σας αποστέλλουμε έγγραφο οδηγιών)
  • Για την υποβολή δηλώσεων Ενεργών Διαιτητών απαιτούνται:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους Διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.
  2. Καρδιολογική Γνωμάτευση (για δική σας ευκολία σας αποστέλλουμε έγγραφο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς να σημαίνει ότι άλλο έγγραφο καρδιολογικής γνωμάτευσης δεν είναι αποδεκτό).
  • Για την υποβολή δηλώσεων Μη Ενεργών Διαιτητών απαιτείται :

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ταυτότητα για τους Διαιτητές στα σώματα ασφαλείας και τον στρατό.

Επισημαίνεται τόσο στους Συνδέσμους όσο και στους Διαιτητές-Μέλη σας ότι πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία της δήλωσή τους και :

  • Να εγγραφούν όλοι οι διαιτητές στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΕΟΚ
  • Να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ τα στοιχεία στο προφίλ του κάθε χρήστη. Υπάρχουν Διαιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει στοιχεία που συνοδεύουν την δήλωση τους όπως όνομα πατρός, τηλέφωνο κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δήλωση που θα υποβληθεί να μην είναι ολοκληρωμένη και να ΜΗΝ είναι αποδεκτή με ευθύνη του εκάστοτε Συνδέσμου.
  • Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι οι Σύνδεσμοι πριν την τελική έγκριση των δηλώσεων οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των εγγράφων κάθε δήλωσης καθώς είναι υπεύθυνοι για την έγκριση τους.

Οι νέοι διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν κωδικούς για την ιστοσελίδα της ΟΔΚΕ να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο σύνδεσμο 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για να γίνει αποδεκτή η δήλωση, θα πρέπει να γίνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΔΚΑ το αναλογούν ποσό παραβόλου, σε κάθε αιτούντα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Αιτιολογία: ΟΔΚΕ _ονοματεπώνυμο

Alpha Bank,

ΙΒΑΝ GR3101401780178002002008959,

Δικαιούχος ΣΕΔΚΑ

Τα μέλη του ΣΕΔΚΑ που θα υποβάλλουν δήλωση ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θα πρέπει να καταθέσουν αθροιστικά, μαζί με το κάτωθι παράβολο, και την ετήσια συνδρομή των 50 ευρώ.

πχ Συνδρομή ΣΕΔΚΑ + Κομισάριος Α1 = 50 + 20 = 70 ευρώ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μέλη ΔΣ ΟΔΚΕ 50€
Μέλη ΚΕΔ/ΕΟΚ 50€
Διεθνείς Διαιτητές 50€
Συμμετοχή σε επιπλέον διοργανώσεις EUROLEAGUE/VTB/BLV 30€
Α Εθνικής Διαιτητές 30€
Β Εθνικής Διαιτητές 20€
Γ Εθνικής Διαιτητές 10€
Διαιτητές Τοπικής κατηγορίας 5€
Μη εν ενεργεία Διαιτητές 5€
Κομισάριοι Α1 Εθνικής 20€
Κομισάριοι Εθνικών Κατηγοριών 10€
Παρατηρητές Α Εθνικής 50€

* Σε συνδυασμό ιδιοτήτων θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό και όχι προσθετικά εκτός της περίπτωσης που διαιτητής προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός των προβλεπόμενων διοργανώσεων Euroleague, Balkan League BLV και Valtik League VTB (εσωτερικός κανονισμός άρθρο 5 παράγραφος 7), τότε μόνο οι ιδιότητες θα προστίθενται.

π.χ. Μη ενεργός διαιτητής  και κομισάριος Α1, παράβολο 20€

π.χ. Μη ενεργός διαιτητής, μέλος ΚΕΔ/ΕΟΚ  και παρατηρητής Α1, παράβολο 50€

π.χ. Ενεργός διαιτητής Α Εθνικής και συμμετοχή στην VTB, παράβολο  30+30=60€

π.χ. Ενεργός διεθνής διαιτητής και συμμετοχή στην Euroleague, παράβολο  30+30=60€

Τα στοιχεία (δηλώσεις και συνοδευτικά αρχεία ποινικής κατάστασης και υγείας) που θα συλλέγουν στο σύνολό τους διατηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο της ΟΔΚΕ, είναι κωδικοποιημένα και ορατά, ως σύνολο μόνο από τον διαχειριστή του αρχείου, κατά μόνας δε από τον διαχειριστή του αρχείου και από τον εκάστοτε διαιτητή που τα υποβάλλει. Η χρήση τους (συμπεριλαμβανομένης και της απολύτως αναγκαίας διαβίβασής τους ως επεξεργασία) περιορίζεται στις ανάγκες του σκοπού που εξυπηρετούν κατά το Ν 2725/1999 όπως ισχύει, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΔΚΕ και πάντα στα πλαίσια της αναγκαιότητας.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι διαχειριστές των Συνδέσμων πλέον έχουν πλήρη ηλεκτρονική εικόνα με όλα τα στοιχεία των Διαιτητών τους η οποία είναι κοινή για όλους και με την ΟΔΚΕ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

 

4-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2023-2024

2-ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2023-2024

 

Scroll to Top