ΟΔΚΕ – FIBA 3×3 Evaluation and Participation – Δια Ζώσης Σεμινάριο 3ο επίπεδο

Από την ΟΔΚΕ ανακοινώνεται ότι,

1.Το Σεμινάριο του Γ Επιπέδου 3 Evaluation and Participation  θα πραγματοποιηθεί στις 21 έως και  23 Ιουλίου 2023 στην πόλη της Αθήνας .

2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των Διαιτητών είναι να έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια Α και Β επιπέδου. 

Για συμμετοχή, θα πρέπει να αποστείλετε στο email του Συνδέσμου τα κάτωθι στοιχεία έως την Τετάρτη 05/07/2023.

  1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Ελληνικά)
  2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Αγγλικά)
  3. EMAIL
  4. ΗΛΙΚΙΑ
  5. ΈΤΟΣ Απόκτησης A LEVEL
  6. ΈΤΟΣ Απόκτησης B LEVEL

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 70€ και θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα στο λογαριασμό του Συνδέσμου με την αιτιολογία 3Χ3_Ονοματεπώνυμο.

Scroll to Top