ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Γνωρίζεται ότι κατόπιν αποφάσεως της Ο.Δ.Κ.Ε., η κατάθεση των δηλώσεων, ενεργών και μη ενεργών διαιτητών, παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, ότι οι διαιτητές τοπικών κατηγοριών του συνδέσμου, οφείλουν να αποπληρώσουν το σύνολο των οφειλών τους για την έγκριση της δήλωσης.

Scroll to Top