ΣΕΔΚΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Σύμφωνα με πρότερη ανακοίνωση της ΟΔΚΕ η οποία αναρτήθηκε εδώ ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων μη ενεργεία.

Για την έγκριση της δήλωσης απαραίτητη είναι

  1. η οικονομική τακτοποίηση από μέρος των μελών της ετήσιας συνδρομής προς το Σύνδεσμο ύψους 50 ευρώ.
  2. η καταβολή του παραβόλου που θεσπίστηκε από την ΟΔΚΕ (εσωτερικός κανονισμός Άρθρο 11.στ. ) ανάλογα την κατηγορία στην οποία άσκησε καθήκοντα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο

Παράδειγμα.

Παρατηρητής Α1 (σεζόν 2021-2022) 50 ευρώ + 50 ευρώ συνδρομή = Σύνολο καταβολής 100 ευρώ.

Κομισάριος Εθνικός κατηγορίας (σεζόν 2021-2022) 20 ευρώ + 50 ευρώ συνδρομή = Σύνολο καταβολής 70 ευρώ.

Ο Σύνδεσμος στη συνέχεια θα καταβάλει συγκεντρωτικά τα παράβολα στην ΟΔΚΕ.

 

Κατάθεση

ALPHA BANK GR3101401780178002002008959

Δικαιούχος ΣΕΔΚΑ

Αιτιολογία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – Συνδρομή 2022

 

 

Scroll to Top