ΣΕΔΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ.

Στο κλειστό μενού μελών του ΣΕΔΚΑ έχει αναρτηθεί το περιληπτικό πρακτικό του ΔΣ 30/ 09-03-2022.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Scroll to Top