ΕΟΚ-ΟΔΚΕ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Αξιότιμοι συνάδελφοι ,

Σας επισυνάπτουμε το Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας αθλητή το οποίο μας έστειλε η ΕΟΚ και με ευθύνη σας παρακαλούμε να το προωθήσετε άμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη σας προς ενημέρωση τους.

basket_id_cardbasket_id_card

Scroll to Top