ΟΔΚΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ΕΟΚ με το υπ. αριθ. πρωτ. 6221/1-10-2021 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ζητά την συναίνεση των διαιτητών που διαιτητεύουν αγώνες Α1 εθνικής κατηγορίας, με την κατάθεση εκ μέρους τους υπεύθυνης δήλωσης, να κοινοποιείτε η αξιολόγηση τους και όχι η βαθμολογία τους από τους Παρατηρητές Διαιτησίας στον ΕΣΑΚΕ και τις ΚΑΕ/Σωματεία.

Παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα το θέμα στα ενδιαφερόμενα μέλη σας – διαιτητές Α1 εθνικής κατηγορίας.

Σας επισυνάπτουμε την  υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να την υπογράψουν οι διαιτητές-μέλη σας.

Ο κάθε Σύνδεσμος θα μαζέψει τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του και θα τις αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΟΔΚΕ το συντομότερο δυνατόν.

Να επισημάνετε στα μέλη σας ότι δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις διαιτητών που θα σταλούν μεμονωμένα στην ΟΔΚΕ και όχι μέσω των Συνδέσμων τους.

Παρακαλούνται τα μέλη μας, όπως αποστείλουν στο mail του Συνδέσμου sedka.association@gmail.com την Υπεύθυνη Δήλωση έως την Παρασκευή 22/10/2021.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Scroll to Top